Πολιτική και Οικονομία, Πανεπιστήμιο, Αθλητικά, Κόσμος, Διάφορα, Θεσσαλονίκη News, Κοινωνία

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Στην 315η θέση παγκοσμίως το ΑΠΘ

Το Πανεπιστήμιο National Taiwan University (NTU) δημοσιεύει κάθε χρόνο την διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων (NTU Ranking), στην οποία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει τη θέση 315 παγκοσμίως, για το 2013[1].

Η λίστα κατάταξης NTU Ranking (http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/) ή "Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities", όπως είναι η επίσημη ονομασία της, βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΑΔΙΠ της Taiwan και κατατάσσει τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου από το 2007, βασιζόμενη αποκλειστικά στις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις και στην απήχηση που αυτές έχουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 συγκεκριμένα επιλεγμένα θεματικά πεδία (subjects). Εκτενέστερη αναφορά για την μεθοδολογία του NTU γίνεται στο τέλος του κειμένου.

Το ΑΠΘ κατατάσσεται στα πρώτα 300 πανεπιστήμια σε 2 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields):
Κατάταξη ευρύτερων επιστημονικών πεδίων
Πεδίο
Θέση ΑΠΘ
Θέσεις άλλων ελληνικών ΑΕΙ
Agriculture
175
-
Engineering
226
ΕΜΠ – 194
Παν. Πάτρας - 238
και σε 11 θεματικά πεδία (subjects):
Κατάταξη θεματικών πεδίων
Θεματικό Πεδίο
Θέση ΑΠΘ
Θέσεις άλλων ελληνικών ΑΕΙ
Agriculture Sciences
74
26 στην Ευρώπη
Αγροτικό Παν. Αθηνών – 104
ΕΚΠΑ – 184
Παν. Ιωαννίνων  - 291
Civil Engineering
96
28 στην Ευρώπη
ΕΜΠ – 72
Παν. Πάτρας – 116
Πολυτεχνείο Κρήτης – 220
Παν. Ιωαννίνων - 291
Chemical Engineering
123
ΕΜΠ – 88
Παν. Πάτρας – 131
Chemistry
299
-
Computer Science
202
ΕΜΠ – 180
Παν. Πάτρας – 208
ΕΚΠΑ – 256
Electrical Engineering
179
ΕΜΠ – 214
ΕΚΠΑ – 294
Environment/Ecology
223
-
Geoscience
243
Παν. Κρήτης – 209
ΕΚΠΑ – 300
Mechanical Engineering
233
ΕΜΠ – 77
Παν. Πάτρας – 223
Pharmacology & Toxicology
203
ΕΚΠΑ – 107
Plant & Animal Science
229
-
Η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά στο πλήθος των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται από το εκάστοτε πανεπιστήμιο, στην ποιότητα των περιοδικών στα οποία δημοσιεύονται και στην απήχηση που έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το ΑΠΘ βελτίωσε τη θέση του, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, στη συγκεκριμένη κατάταξη: για το 2012 ήταν 347, για το 2011 ήταν 388 και για το 2010 ήταν 407. Το γεγονός αυτό αντανακλά την υψηλού επιπέδου εντεινόμενη έρευνα που λαμβάνει χώρα στο ΑΠΘ παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού, αύξηση του συνόλου των φοιτητών και μείωσης του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου